Kind centraal of cijfers centraal? - provincie Utrecht

04-01-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre staat het kind centraal in de afspraken met het Rijk om de wachtlijsten weg te werken en wat zeggen de wachtlijstcijfers over de prestaties in de jeugdzorg?
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
Op 4 september 2008 hebben het Rijk en het IPO (namens de 12 provincies) een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om uiterlijk 31 december 2009 geen wachtlijsten in de jeugdzorg te hebben. Het Rijk en de provincies hebben hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de afspraken met het Rijk adequaat zijn en of het kind hierin voldoende centraal staat, wat de kwaliteit van de managementinformatie in de jeugdzorg is en wat de effecten zijn van het wegwerken van de wachtlijsten.
Rapport document