Onderhoud onderbouwd - provincie Noord-Holland

15-06-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het beleid voor beheer en onderhoud van kunstwerken doeltreffend en doelmatig ingericht?
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker in de vorm van wegafsluitingen en omleidingen worden verminderd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft met dit onderzoek in kaart gebracht welk beleid de provincie heeft ontwikkeld op het gebied van beheer en onderhoud van kunstwerken, hoe de provincie dit beleid uitvoert en in hoeverre de prestaties en doelen zijn behaald.
Rapport document