Risico's in grondexploitatie gemeente Súdwest-Fryslân

11-10-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004c4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre beheerst de gemeente Súdwest-Fryslân haar risico’s op het gebied van grondexploitatie en welke aanbevelingen kunnen geformuleerd worden om de mate van risicobeheersing te optimaliseren?
Gericht op
Gemeente Súdwest-Fryslân
Samenvatting
Risicomanagement staat hoog op de agenda van de gemeente Súdwest-Fryslân en krijgt voldoende aandacht van het bestuur, het management en de medewerkers. De gemeente legt haar accent nog sterk op de inventarisatie, kwantificering en analyse van risico’s. Aan de hand daarvan worden financiële maatregelen getroffen. Minder aandacht wordt besteed aan het treffen van overige beheersmaatregelen en het monitoren van de effectiviteit van deze maatregelen. Hierdoor bestaat de kans dat de gemeente onnodige risico’s loopt. De gemeentelijke grondexploitatie kan worden beschouwd als illustratie van de praktijk.
Rapport document