Bijsturen met de begroting - provincie Utrecht

20-08-2008 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hebben PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht in de voortgang van de uitvoering van de begroting, leidt dit tot concrete acties en worden de kaders in voldoende mate bijgesteld?
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
Onderbesteding is een belangrijk signaal voor Provinciale Staten. Als uit de jaarstukken blijkt dat (veel) minder geld is uitgegeven dan begroot, kan dit betekenen dat bepaald beleid niet is uitgevoerd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, met onderbesteding als uitgangspunt, onderzocht of PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht hebben in de voortgang van de uitvoering van de begroting en of voldoende is bijgestuurd indien hier aanleiding toe was.
Trefwoorden: provincie Utrecht begroting
Rapport document