Onderwijsachterstandenbeleid in Achtkarspelen

01-06-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
· Welke doelstellingen zijn gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid? · Welke beleidsmaatregelen zijn gehanteerd om die doelstellingen te bereiken? · Hoeveel financiële middelen worden voor het bereiken van die doelstellingen ingezet en hoe zijn deze middelen over de verschillende activiteiten en maatregelen verdeeld? · Worden er maatregelen genomen om de effecten van het beleid in beeld te brengen? Welke? · Hoe wordt de regiefunctie door de gemeenten uitgeoefend?
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De centrale overheid heeft de gemeenten vanaf eind 1998 verplicht om beleid te gaan voeren m.b.t. onderwijsachterstanden (ongelijke kansen in het onderwijs). De bedoeling van het onderzoek was: inzicht verschaffen in de effectiviteit van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. Een uitdrukkelijk punt van aandacht was daarbij de invulling van de regiefunctie door de gemeente.
Rapport document