Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen – provincie Flevoland

18-12-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de provincie door het opnemen van een meldingsvoorschrift voor vermindering of stopzetting van de grondwateronttrekking in de vergunning het risico op grondwateroverlast beperkt?
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterstand en daarmee tot overlast voor de omgeving. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies een meldingsvoorschrift in de vergunningen voor grondwateronttrekkingen hebben opgenomen, zodat bij stopzetting of vermindering van grondwateronttrekkingen het risico op overlast via maatregelen kan worden beperkt. In de provincie Flevoland heeft de Rekenkamer gekozen voor de onttrekking Bremerberg te Biddinghuizen.
Rapport document