Evaluatie Wmo-beleid gemeente Achtkarspelen

07-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 54f06c35bac4011f00608bc7
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid in Achtkarspelen?
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Samenvatting
De Rekenkamercommissie van Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) heeft een evaluatie uit laten voeren van het Wmo-beleid in de gemeente Achtkarspelen. Dezelfde evaluatie is tegelijkertijd ook uitgevoerd in Dantumadiel en Dongeradeel. De Rekenkamercommissie wil nagaan wat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het Wmo-beleid in Achtkarspelen is. De focus ligt hierbij op de vraag wat de invloed van het Wmo-beleid is op de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, met inbegrip van de ondersteuning van mantelzorgers.
Rapport document