Verbonden partijen verkend - provincie Flevoland

11-12-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Inzicht bieden in de afwegingen bij deelname aan verbonden partijen en de sturing en verantwoording omtrent verbonden partijen.
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft, bijvoorbeeld recreatieschappen, ontwikkelingsmaatschappijen en nutsbedrijven. Bij de deelname aan en/of oprichting van een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een rol. Zo komen verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft een rapport opgesteld op drie thema’s omtrent verbonden partijen, die relevant zijn voor de provincie: 1. Afweging bij oprichting van / deelname aan verbonden partijen; 2. Sturing en verantwoording; en 3. Provincie als aandeelhouder.
Rapport document