Verbonden partijen verkend - provincie Noord-Holland

11-12-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Inzicht bieden in de afwegingen bij deelname aan verbonden partijen en de sturing en verantwoording omtrent verbonden partijen.
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk én een financieel belang heeft, bijvoorbeeld recreatieschappen, ontwikkelingsmaatschappijen en nutsbedrijven. Bij de deelname aan en/of oprichting van een verbonden partij spelen een aantal afwegingen een rol. Zo komen verbonden partijen in verschillende vormen voor (o.a. vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen), elk met hun eigen voor- en nadelen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft een rapport opgesteld op drie thema’s omtrent verbonden partijen, die relevant zijn voor de provincie: 1. Afweging bij oprichting van / deelname aan verbonden partijen; 2. Sturing en verantwoording; en 3. Provincie als aandeelhouder.
Rapport document