Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod - provincie Noord-Holland

24-04-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe geeft de provincie invulling aan haar verantwoordelijkheid een doelmatig en doeltreffend zorgaanbod te realiseren?
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
Jongeren hebben een wettelijk recht op jeugdzorg. De provincies zijn er verantwoordelijk voor, dat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk worden geholpen met het beschikbare geld. Het is daarom van belang dat de provincies hun budget voor jeugdzorg efficiënt en effectief besteden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door goede afspraken te maken met instellingen die zorg aanbieden of door concurrentie tussen deze instellingen te bevorderen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincie Noord-Holland hier aandacht aan besteedt. Er is niet beoordeeld of de jeugdzorg die de provincie subsidieert daadwerkelijk efficiënt en effectief is.
Rapport document