Grip op Grote projecten - provincie Flevoland

19-03-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend? Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?
Gericht op
provincie Flevoland
Samenvatting
De provincie Flevoland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het OostvaardersWold en de N23 tussen Lelystad en Dronten, is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.
Rapport document