Grip op Grote projecten - provincie Noord-Holland

02-04-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend? Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?
Gericht op
provincie Noord-Holland
Samenvatting
De provincie Noord-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het Wieringerrandmeer en de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar (N242), is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.
Rapport document