Grip op Grote projecten - provincie Utrecht

18-01-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend? Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
Voor een provincie zijn grote projecten een middel om ambitieuze (beleids)doelen te realiseren. Vaak zijn dit projecten waarbij allerlei partijen betrokken zijn, zoals andere overheden, private partijen en maatschappelijke instellingen. De provincie heeft hierbij vaak verschillende rollen: die van initiator, financier en/of regisseur. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Provinciale Staten van Utrecht grip hebben op grote projecten: hoe oefenen PS hun rol uit bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording.
Rapport document