Grip op Grote projecten - provincie Zuid-Holland

12-07-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend? Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
De provincie Zuid-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk de RijnGouwelijn Oost en de N470, is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.
Rapport document