Kennis van eigen kunnen - provincie Utrecht

24-10-2006 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Randstedelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze controleert de provincie de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het eigen handelen?
Gericht op
provincie Utrecht
Samenvatting
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies de doeltreffendheid (worden de doelen gerealiseerd?), doelmatigheid (gebeurt dit zo efficiënt mogelijk?) en rechtmatigheid (gebeurt het volgens de regels?) van het eigen handelen controleren. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Kennis van eigen kunnen”.
Trefwoorden: provincie Utrecht bestuur
Rapport document