Verloren ambitie. Geprivatiseerde sportaccommodaties in de praktijk (Eindrapport)

01-02-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003fe
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en beheer voor de geprivatiseerde sportaccommodaties?
Gericht op
gemeente Coevorden
Samenvatting
De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, noch in de praktijk waargemaakt: sindsdien zijn maar twee van de tientallen gemeentelijke sportaccommodaties geprivatiseerd (CTC en Bosbad Noord-Sleen). De ambitie om te privatiseren lijkt verloren.
Rapport document