Een goede raad. De kaderstellende rol van de Coevorder gemeenteraad.

14-04-2009 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003fe
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe vervult de gemeenteraad van Coevorden zijn kaderstellende rol?
Gericht op
gemeente Coevorden
Samenvatting
De kwaliteit van de kaderstelling door de Coevorder gemeenteraad is overwegend goed en vertoont bovendien een stijgende lijn, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De raad zou alleen beter moeten kiezen wat ze wil en wanneer.
Rapport document