Onderzoek naar het (top)sportbeleid van de gemeente Amstelveen

01-10-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000292
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Is het topsportbeleid van de gemeente Amstelveen doelmatig en doeltreffend?
Gericht op
gemeente Amstelveen
Samenvatting
Vanaf 2007 is er sprake van verdere ontwikkeling van topsport in Amstelveen. De gemeente heeft in dat jaar gekozen voor een groei naar een stevige en gezonde basis voor topsport in Amstelveen met perspectief op continuïteit. De rekenkamer heeft in 2012 besloten een onderzoek uit te voeren naar het gemeentelijk topsportbeleid . Op basis van de beschikbare informatie heeft de raad onvoldoende zicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk topsportbeleid, waardoor hij onvoldoende invulling kan geven aan zijn sturende taak en eventuele bijstellingen niet goed beredeneerd en onderbouwd kunnen worden.
Rapport document