Evaluatie doorwerking onderzoek 'Grip op de woningbouwproductie'

10-10-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek 'Grip op de woningbouwproductie' uit 2009 uitgevoerd en zijn de aanbevelingen uit 2009 nog relevant in de huidige periode?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
De rkc heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de sturing en regie op de woningbouwproductie. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor eht bijstellen van processen en aanpakken rond woningbouwplanning. In het doorwerkonderzoek is onderzocht of de aanbevelingen uit het rapport van 2009 zijn uitgevoerd. Ook is gekeken of de aanbevelingen uit 2009 nog relevant zijn in de huidige periode.
Rapport document