Opvolgonderzoek Evaluatie Beleid Veilig uitgaan in Alkmaar

10-10-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag is drieledig: 1. Heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek en de opdracht in het besluit van de raad van september 2010? 2. heeft de raad uitvoering gegeven aan de aanbevelingen over kaderstelling en controle? 3. heeft de raad de voortgang van de uitvoering van zijn besluit bewaakt?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
In 2010 heeft de rkc haar rapport 'Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar gepubliceerd'. In het opvolgonderzoek is gekeken in hoeverre het college en de raad de aanbevelingen hebben gerealiseerd. Uit het opvolgonderzoek blijkt, dat zowel raad als college slechts in bepeerkte mate uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen.
Rapport document