Evaluatie Minimabeleid

24-04-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre dragen de verschillende voorzieningen die de gemeente Alkmaar in het kader van het minimabeleid biedt, bij aan een hogere maatschappelijke participatie van minima?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het minimabeleid in de gemeente Alkmaar. De belangrijkste conclusies zijn, dat de omvang van de doelgroep niet duidelijk is en dat er geen duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd.
Rapport document