Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar

11-09-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000285
Onderzoek door: Onderzoek uitgevoerd samen met de AR.
Onderzoeksvraag
Ligt de CJG-vorming in Alkmaar op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen tot 23 jaar en aan de coordinatie van zorg (één gezin, één plan)?
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd samen met de AR en 42 gemeenten en betreft een onderzoek op hoofdlijnen. Alle gemeenten in Nederland moesten eind 2011 een CJG hebben, een netwerk waar laagdrempelig opvoed- en opgroeiondersteuning wordt aangeboden aan ouders, jongeren tot 23 jaar en professionals, met een fysieke plek in de wijk.
Rapport document