Handvatten voor rekenkameronderzoek naar vastgoed

23-07-2014 | Publicatie
Categorie Algemeen
Korte beschrijving
Gemeentelijk vastgoed is een zeer relevant onderwerp voor rekenkameronderzoek. Twee recente voorbeelden tonen echter dat oordelen over doelmatigheid (of maatschappelijk rendement) een lastige opgave is. Vastgoed is weliswaar een bedrijfsmiddel maar wordt ook als beleidsmiddel ingezet in verschillende beleidsprogramma’s. Dit maakt het ingewikkeld om een eenduidig beeld van de maatschappelijke effecten te geven. Uiteindelijk is iedere gemeente gebaat bij een geloofwaardige toets op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde vastgoedbeleid. Dit vraagt echter duidelijke keuzen in de opzet van een rekenkameronderzoek. Dit, vanwege de complexiteit van het onderwerp maar ook om de professionalisering van een gemeentelijke vastgoedorganisatie op waarde te schatten. In dit stuk drie mogelijke keuzes voor onderzoek.
Trefwoorden: vastgoed vastgoedbeleid
Publicatie document