Regionaal denken. Én doen !

03-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Veldhoven
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Het inzichtelijk maken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin Veldhoven opereert, motieven daarvoor, de sturingsmogelijkheden en het rendement
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking
Rapport document