Decentralisatie jeugdzorg

23-09-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 52a8d0b21d0d8af824001d1d
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre houdt de gemeente Den Haag bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige jeugdzorg?
Gericht op
Gemeenteraad Den Haag
Samenvatting
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.
Rapport document