Duurzaam inkopen en aanbesteden provincie Limburg

08-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e4
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 tot en met heden. Daartoe heeft zij met name documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met betrokkenen van het cluster Juridische Zaken en Inkoop (JZI). Op basis daarvan heeft de rekenkamer een helder inzicht gekregen in de landelijke context van het thema duurzaam inkopen, de uitwerking daarvan in provinciaal beleid, de organisatie en de uitvoering van dit beleid in de afgelopen jaren en in actuele ontwikkelingen op dit beleidsterrein.
Gericht op
provincie Limburg
Samenvatting
In de periode maart – juni 2014 heeft de rekenkamer onderzocht hoe de provincie Limburg haar duurzaam inkopen beleid heeft vormgegeven en hoe de uitvoering daarvan is verlopen in de periode 2009 tot en met medio 2014.
Rapport document