Digitale dienstverlening gepeild

30-09-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e0
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Huidige stand van zaken m.b.t. de digitale dienstverlening bij HDSR en in hoeverre wordt hiermee − bezien vanuit de burgers en bedrijven − invulling gegeven aan het bredere beleid voor de overheden.
Gericht op
overheidsinstantie
Samenvatting
In de lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van e-dienstverlening is HDSR voortvarend gestart met de digitale dienstverlening. In de realisatie is stagnatie opgetreden. Er is geen helder bestuurlijk kader. Met de huidige aanpak van de digitale dienstverlening van het waterschap zullen de in het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) gestelde doelen niet (tijdig) worden gerealiseerd.
Rapport document