Gemeenschappelijke regelingen : gemeenschappelijke controle?

01-08-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000312
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
In welke mate kunnen de gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in gemeenschappelijke regelingen sturing en controle uitoefenen op die gemeenschappelijk regelingen?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Het onderzoeksrapport moet raadsleden van de deelnemende gemeenten helderheid verschaffen over hun rol in de democratische controle van GR’s, en moet waar mogelijk aanbevelingen voor verbetering aandragen.
Rapport document