Effectiviteit subsidies

03-03-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000364
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat kan geleerd worden uit rekenkameronderzoeken naar de effectiviteit van subsidies over de effectiviteit van subsidies?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Uit de analyse van 19 rapporten van andere rekenkamers zijn twee conclusies getrokken en zeven lessen gedestileerd over de effectiviteit van subsidies.
Rapport document