De harde en de zachte kanten van het asfalt gem. Berkelland

18-04-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat zijn de kosten van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet en hoe verhouden die zich tot de kosten van vergelijkbare gemeenten? Hoe tevreden zijn de inwoners over het onderhoud van de wegen? Komt het beeld van de inwoners overeen met het beeld van de ambtenaren?
Gericht op
gemeente Berkelland
Samenvatting
Scan naar de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet Berkelland
Rapport document