"Deelnemingen: overzicht en inzicht"

31-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000388
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Op welke wijze worden Provinciale Staten van Zeeland geïnformeerd over zaken met betrekking tot deelnemingen en de daarmee samenhangende risico's ?
Gericht op
Provincie
Samenvatting
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over deelnemingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd door Integis BV in opdracht van de Rekenkamer Zeeland. In dit rapport beschrijft de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar informatiestromen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het terrein van deelnemingen en doet aanbevelingen om de informatievoorziening te verbeteren en te verhelderen .
Rapport document