Decentralisaties Sociale Domein

20-12-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002c0
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Geen centrale onderzoeksvraag, op schets na van beleidsopties en risico's.
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Rekenkamerbrief met kaders en oplossingsrichtingen met betrekking tot de decentralisatie en transitie in het sociale domein. De brief reikt de raad varianten en opties die open staan en schetst risico's van deze opties, op 7 terreinen: sturing/opdrachtgeverschap, toegang, aanbod, gemeentelijke organisatie en ICT, financiën, burger- en cliëntenparticipatie en verantwoording.
Rapport document