Decentralisaties sociaal domein

16-10-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 562630273b7c86c900e8ada3
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de kansen en risico's van de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de gemeente Hilversum, in het bijzonder ten aanzien van de jeugdzorg?
Gericht op
Gemeente Hilversum
Samenvatting
De rekenkamer concludeert dat de gemeente Hilversum goed zicht heeft op het eindpunt van de transitie en op schema ligt met wat er voor 1 januari 2015 nog allemaal geregeld moet worden, maar nog betrekkelijk weinig uitzicht biedt op de gewenste transformatie.
Rapport document