Inwonersparticipatie Leusden

25-08-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000340
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe geeft de gemeente Leusden vorm aan het participatiebeleid en hoe werkt dit in de praktijk?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en kunde vanuit de samenleving meer benutten. Daarvoor hanteert de gemeente als uitgangspunt: “De samenleving voorop”.
Rapport document