De raadsleden als volksvertegenwoordiger: Ruimte geven, uitdagen, luisteren en besluiten

31-08-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000370
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Op welke wijze geven de gemeenteraad, de raadsfracties en de raadsleden inhoud aan hun volksvertegenwoordigende rol en waar zijn eventuele verbeteringen mogelijk en wenselijk.
Gericht op
de samenleving, de raad, het college en de ambtelijke organisatie
Samenvatting
De volksvertegenwoordigende rol van de raad blijft vaak onderbelicht in de onderzoeken van de rekenkamercommissie. Uit het onderzoek komt naar voren dat een herbezinning op de rol van de raad gewenst en nodig is. De raad wil meer ruimte geven aan burgers, organisaties en bedrijven en daarmee een omslag maken van een bepalende naar een faciliterende rol. Het rapport bevat acties en adviezen om de raad te helpen die omslag te maken.
Rapport document