Naar meer rendement van rekenkameronderzoek

03-03-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Cranendonck
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is binnen de gemeente omgegaan met de aanbevelingen uit de tot nu toe door de rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeken en hebben die aanbevelingen geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan?
Gericht op
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie
Samenvatting
Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Cranendonck. De rekenkamercommissie kijkt naar lessen en verbetertips voor de verschillende spelers binnen de gemeente: gemeenteraad, college van B&W, de ambtelijke organisatie als ook voor de rekenkamercommissie zelf.
Rapport document