Participatiewet en verantwoording

05-11-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
“Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?”
Gericht op
Voorbereiding op de decentralisatie in het sociale domein per 1-1-2015
Samenvatting
Met dit rapport heeft de rekenkamercommissie de gemeente Hoorn kunnen versterken in de voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 2015. Het onderzoek is vooral gericht op de verantwoording over de uitvoering van Participatiewet en de controlerende rol van de gemeenteraad daarbij ten gunste van het uiteindelijke doel: optimale ondersteuning van de doelgroep van de Participatiewet.
Rapport document