Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

08-01-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000348
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoeveel personen zullen in welke categorieën vanaf 2015 een beroep doen op de gemeente voor een uitkering en/of re-integratie? Wat is de effectiviteit van de huidige gemeentelijke inspanningen om burgers aan het werk te helpen? Op welke wijze geeft de gemeente Leiden inhoud aan het inrichten van regionale werkbedrijven?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Uit het onderzoek blijkt dat Leiden fors investeert in de re-integratie van Leidse burgers. Veel mensen volgen een re-integratietraject. De aanpak lijkt resultaat te hebben. Met het vernieuwde re-integratiebeleid investeert de gemeente nog eens extra in mensen die relatief gemakkelijk aan een baan geholpen kunnen worden. In Leidse Kracht werken De Zijl Bedrijven en Randstad samen om hen snel aan het werk te helpen. De investering van de gemeente Leiden in Leidse Kracht is fors (jaarlijks € 900.000). De gemeente zal deze investering waarschijnlijk niet terugverdienen met bespaarde uitkeringen.
Rapport document