Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015 provincie Zuid-Holland

20-01-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c11700038c
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel over de juistheid en toereikendheid van de in de Terugblik Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 gerapporteerde doelstellingen en resultaten. De discussie tussen PS en GS kan zich daarmee concentreren op de bereikte resultaten.
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Samenvatting
In 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de Terugblik van de collegeperiode 2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland gevalideerd. In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl. is aangegeven dat Zuid-Holland weer een validatie zou willen laten uitvoeren over de Terugblik van de huidige collegeperiode. De Rekenkamer heeft daaraan gehoor gegeven. In dit rapport presenteren we de resultaten van onze validatie van de Terugblik collegeperiode 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’.
Rapport document