De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. De gemeente een Zorg?

06-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe functioneert de Delftse zorgstructuur rondom leerlingen, welke resultaten worden daarmee behaald, met name wat betreft het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, en hoe pakt de gemeente Delft haar rol in deze op?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rond zorg voor jeugd. De rekenkamer wil met het onderzoek de gemeenteraad faciliteren in haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (nieuwe integrale) zorg voor jeugd.
Rapport document