Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

03-12-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Zijn de bezuinigingen uit de bestuursperiode 2011-2014 ook in meerjarig opzicht gerealiseerd? Wat is de haalbaarheid van de bezuinigingsvoornemens 2015-2018? 'Haalbaarheid' betekent in dit kader de mate waarin de maatregelen in meerjarig perspectief realistisch en uitvoerbaar zijn.
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 - met het oog op de begrotingsbehandeling - willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de realisatie van de bezuinigingen in de bestuursperiode 2011-2014. En daarbij een bijdrage willen leveren aan de oordeelsvorming over de haalbaarheid van de bezuinigingsrichtingen in de bestuursperiode 2015-2018.
Rapport document