Opvolging Aanbevolen

20-05-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre haar aanbevelingen worden opgevolgd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren.
Rapport document