Delftse re-integratie gereed? : Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

15-01-2014 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat zijn de resultaten van het Delftse re-integratiebeleid in relatie tot ‘best practices’ van andere gemeenten en is de uitvoering gelet op de invoering van de Participatiewet en de verwachte arbeidsontwikkelingen toekomstbestendig?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het Delftse re-integratiebeleid, waarbij het gaat om de resultaten, de wijze waarop deze resultaten tot stand komen: met welk beleid, organisatie en uitvoering worden de resultaten gerealiseerd. De resultaten van het beleid zijn vergeleken met andere gemeenten. De toekomstbestendigheid van het beleid en uitvoering beoordelen, met het oog op de komst van de Participatiewet, de bezuinigingen en verwachte economische ontwikkelingen.
Rapport document