Verbonden Partijen

27-09-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Met welke aannames en vanuit welke doelstellingen is door de gemeente Delft gekozen voor de betreffende (vorm) van verbonden partijen, waren dit de juiste keuzes, zijn de verwachtingen waargemaakt en hoe heeft de gemeente daar op gestuurd of kunnen sturen?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse rekenkamer heeft met het onderzoek tot aanbevelingen willen komen om de doelen van verbonden partijen van de gemeente Delft te helpen realiseren, met het accent op het versterken van de politiek sturende en controlerende rol van de raad. Daarbij is aandacht besteed aan de kwaliteit van ‘governance’ van verbonden partijen.
Rapport document