Beheer wegen in beeld

01-06-2013 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Hoe doelmatig en doeltreffend is het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen in de gemeente Delft na doorvoering van de bezuinigingen en is de sturing hierop door de raad effectief?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse rekenkamer geeft met het onderzoek inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Daarbij heeft de rekenkamer zich ook gericht op de kwaliteit van sturing en controle door de gemeenteraad op het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen en op de burgers van Delft. Waar mogelijk zijn aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren en de sturende en controlerende rol van de raad daarbij optimaal te benutten.
Rapport document