Regievoering door gemeente Delft

12-07-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de kwaliteit van de regievoering rond strategische samenwerking? Wat leert ons dit voor het realiseren van de doelen en resultaten van regie en de rol van de raad?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol te versterken. Er is voldoende empirische basis is om te kijken hoe het tot nu toe is gegaan en wat hieruit geconcludeerd en geleerd kan worden voor de toekomstige plannen.
Rapport document