Wijkaanpak, de beste aanpak?

31-05-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c1170002d4
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het wijkgericht werken effectief? Wat zijn de doelen die het gemeentebestuur wil bereiken met de herziening van de Delftse wijkaanpak?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
De Delftse rekenkamer heeft nader onderzoek gedaan om, in het kader van deze herziening van de wijkaanpak, inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren van het wijkgericht werken in Delft met het oog op het nieuwe beleid. De rekenkamer heeft onderzocht welke handvatten uit het verleden kunnen worden gebruikt bij de vernieuwde aanpak?
Rapport document