Delft als centrum van kennis en innovatie

24-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Delftse Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Welk beleid heeft de gemeente in periode 2005-2010 gevoerd om de werkgelegenheid in kennisintensieve sector te bevorderen en hoe succesvol is het beleid geweest? Hoe heeft de Delftse economie zich ontwikkeld en wat de bijdrage van Delft kennisstad hierin? Op welke manier heeft de gemeente invulling gegeven aan de aanbevelingen en conclusies van het rapport uit 2005?
Gericht op
gemeente Delft
Samenvatting
In 2005 heeft de Delftse rekenkamer onderzocht of het kennisstadbeleid succesvol was. Omdat Delft kennisstad speerpunt van beleid is gebleven heeft de rekenkamer vijf jaar later opnieuw onderzoek laten doen naar de vraag of het kennisstadbeleid vruchten afwerpt.
Rapport document