'Verbonden partijen en de rol van de raad'

19-02-2015 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c1170002bc
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de informatie die de raad krijgt over de verbonden partijen voldoende geschikt om goed te kunnen sturen en controleren, hoe is de sturing en controle van de raad ten aanzien van de verbonden partijen geregeld, hoe gaat de raad hiermee om en hoe kan deze sturing en controle indien gewenst worden verbeterd.
Gericht op
Gemeenten
Samenvatting
Het rapport gaat in op de verbonden partijen van de gemeente Breda, de informatievoorziening aan de raad over de verbonden partijen, en de sturing, controle en beheersing door de raad van de verbonden partijen. De Rekenkamer doet 8 aanbevelingen om te komen tot een strakkere sturing en controle en beter toezicht.
Rapport document