Onderzoek Dorpsplatforms

27-09-2012 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003d6
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de gemeente Woensdrecht de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn om de dorpsplatforms de gelegenheid te bieden om namens de inwoners invloed te kunnen uitoefenen op de gemeentelijke beleids- en beheersactiviteiten?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De fundamentele vraag blijft of de gemeente daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde ziet in deze vorm van burgerparticipatie. Uit de interviews en enquête concludeert de commissie dat het draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie erg smal is. Ondanks dat veel energie is gestoken in de evaluatie en het benutten van ervaringen om wijzigingen door te voeren, is de essentie van de boodschap uit de evaluatie onvoldoende vertaald naar verbeteringen voor de nieuwe werkwijze.
Rapport document